Budowa oczyszczalni ścieków w Bieczu

Dostawy betonu pod budowę oczyszczalni ścieków.
Oczyszczalnia wraz ze zbiornikami ciśnieniowymi i retencyjnymi oraz całą infrastrukturą wokół oczyszczalni .

Tags:, ,