Beton

Mieszanka powstała ze zmieszania cementu, kruszyw drobno i gruboziarnistych, wody oraz ewentualnych domieszek, dodatków lub włókien zbrojeniowych.
Wysoka jakość potwierdzona certyfikatami oraz deklaracjami właściwości użytkowych.
Produkcja w oparciu o PN-EN 206:2014.

 • beton towarowy we wszystkich podstawowych klasach wytrzymałości
 • beton konstrukcyjny
 • beton mostowy
 • beton nawierzchniowy
 • podbudowy pod nawierzchnie drogowe, place i parkingi
 • beton zbrojony:
  • włóknami stalowymi
  • włóknami polipropylenowymi
  • włóknami polimerowymi
 • beton o podwyższonej mrozoodporności
 • beton o podwyższonej wodoszczelności
 • mieszanki betonowe wykonane pod specjalne zamówienia
W ofercie wszelkie usługi związane z transportem i przepompowaniem produktu.

Klasy betonu i przykładowe zastosowanie

C8/10

tzw. chudy beton stosowany głównie na podbudowy

C12/15

stosowany najczęściej na podbudowy orz pozostałe elementy budowy nie konstrukcyjne

C16/20

główne zastosowanie to: fundamenty, stropy ,tarasy, konstrukcje żelbetowe, itp.

C20/25

zastosowanie przykładowe to min: fundamenty, słupy, posadzki przemysłowe, stropodachy,wszelkie elementy konstrukcyjne konstrukcje żelbetowe, itp.

C25/30, C30/37, C35/45, C40/50

zastosowanie min: drogi, mosty, plac i parkingi, posadzki przemysłowe, słupy, konstrukcje żlbetowe, wszelkie elementy konstrukcyjne, itp

Stabilizacje i podbudowy

Produkujemy stabilizacje w czterech kategoriach wytrzymałości:

Stabilizacja 0,5-1,5 MPa, Stabilizacja 1,5-2,5 MPa, Stabilizacja 2,5-5,0 MPa, Stabilizacja 6,0-9,0 MPa

zastosowanie np. podbudowa drogowa-zasadnicze i pomocnicze

Zaprawy i podsypki cementowe

Zaprawy cementowo-piaskowe ,czyli mieszaniny cementu, piasku oraz wody. Mogą zawierać dodatki, które mają na celu ich uplastycznianie, uszczelnianie bądź przyspieszanie ich wiązania.
Wykorzystanie przykładowe:

 • do wykonania konstrukcji murowych przejmujących duże obciążenia bądź tych, które narażone są na duże zawilgocenie z uwagi na jej ogromną wytrzymałość
 • przy murowaniu ścian i innych mocno obciążonych elementów
 • do wykonywania posadzek

Zaprawa cementowa powinna być wykorzystana w ciągu 2 godzin.
Jeśli temperatura otoczenia wynosi powyżej 28 st. C lub jeśli do wyrobu zaprawy użyto cementu szybko twardniejącego, to czas ten wynosi ok. 30 minut.

Właściwości fizyczne zapraw cementowych

W zależności od marki cechują się dużą wytrzymałością na zginanie, która wynosi od 1 do 5 MPa. Czas zachowania właściwości roboczych to 2 godziny. Mrozoodporność dla tych zapraw, którą określa się poprzez spadek jej wytrzymałości po 25 cyklach, wynosi mniej niż 65%, dla najniższych marek tych zapraw. Dla wyższych klas plasuje się na poziomie niższym niż 40%.

Rodzaje produkowanych zapraw cementowych:

 • M10
 • M15
 • M20
 • M25
 • M30

Podsypki proporcje cement : piasek

 • 1:2 (ok. 25 MPa)
 • 1:3 (ok. 20 MPa)
 • 1:4 (ok. 15 MPa)
 • 1:6 (ok. 10 MPa)
 • 1:10 (ok. 5,0 MPa)
 • 1:15 (ok. 2,5 MPa)
 • 1:20 (ok. 1,5 MPa)