Bloczki betonowe

Bloczki betonowe wykorzystywane są do budowy ścian fundamentowych, piwnic oraz ich podwyższenia ponad poziom „0” w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Bloczki, podobnie jak cegły i pustaki używane są do murowania ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz działowych. Produkowane betonity mają kształt prostopadłościanu, są pełne bez otworów przelotowych. Budowa przy użyciu bloczków betonowych ze względu na ich wielkość znacząco przyspiesza czas realizacji prac budowlanych.
Długość*szerokość*grubość (cm) Waga (kg)
Betonity 38*24*12 27
Betonity 40*30*12 35