Kraty wielootworowe

Płyty ażurowe mają zastosowanie przy budowie nawierzchni parkingowych, głównie dla samochodów osobowych. Płyty ażurowe (kostka ażurowa) stosujemy również do umacniania skarp, rowów przydrożnych, przyczółków mostowych oraz jako ekologiczne nawierzchnie ciągów ruchu kołowego.
Płyty ażurowe zbrojone stosowane są najczęściej przy budowie dróg dla pojazdów mechanicznych na wielkich i średnich budowach oraz do budowy nawierzchni placów składowych.

Krata Jumbo

Długość*szerokość*grubość (cm) Waga (kg)
Jumbo 60*90*10 100
Jumbo 60*90*10 I
Jumbo 60*90*10 II

Krata Mambo

Długość*szerokość*grubość (cm) Waga (kg)
Mambo 60*100*12 II

Krata Dżambo

Długość*szerokość*grubość (cm) Waga (kg)
Dżambo 60*40*8 40
Dżambo 60*40*10

Krata papieska

Długość*szerokość*grubość (cm) Waga (kg)
Papieska 80*50*10 65
Papieska 80*50*10 I
Papieska 80*50*10 II

Krata firmowa

Długość*szerokość*grubość (cm) Waga (kg)
Firmowa 60*100*10 I
Firmowa 60*100*10 II
Krata 75*100*12 I 145
Krata 75*100*12 II

Krata rzeczna

Długość*szerokość*grubość (cm) Waga (kg)
Rzeczna 120*80*20 248