Przepusty

Zastosowanie na prywatnych działkach , jak również w konstrukcjach publicznych.
Mogą być użyte do celów ozdobnych jak również użytkowych.
Przepusty najczęściej używane są pod ziemią jako elementy służące do odprowadzania ścieków wodnych pod drogami, nasypami, czy też stanowią część elementu mostów. Ponadto poza konstrukcjami hydrotechnicznymi stosuje się je również np. przy wjazdach na posesję, w ogrodach jako element ozdobny, czy też kierujący cieki wodne w zamierzonych architektonicznie kierunkach.
Przepust jest też dobrą alternatywą dla korytek ściekowych.

Wymiar wewnętrzny w mm
(D-średnica*H-wysokość)
gr.ścianki(mm) Waga(kg)
300*1000 betonowy 40 145
300*1000 zbrojony 40
400*1000 betonowy 40 180
400*1000 zbrojony 40
500*1000 betonowy 50 270
500*1000 zbrojony 50
600*1000 betonowy 50 330
600*1000 zbrojony 50

Kominy betonowe (szyje)

Wymiar wewnętrzny w mm
(D-średnica*H-wysokość)
gr.ścianki(mm) Waga(kg)
600*20 50 65
600*30 50 80
600*40 50 120
600*50 50 140
600*60 50 185
600*80 50 240
600*100 50 280