Mury oporowe żelbetowe (L-ki)

Mury oporowe (ściany oporowe typu L) mają zastosowanie min. w drogownictwie, budownictwie ogólnym, lądowym, przemysłowym i rolniczym.
Mur oporowy jest budowlą, której głównym zadaniem jest utrzymanie w stanie statecznym uskoków poziomu gruntów, skarp, nasypów lub innych materiałów rozdrobnionych sypkich. Produkowane metodą ślizgową, wibrowane, stal zbrojeniowa wg projektu, beton klasy C25/30.

Wymiar w cm Waga (ton)
80*50*50
100*70*50
260*200*100
275*170*100